یه وقتایی هست که
 
جواب همه نگرانی ها و دلتنگی هات میشه
 
یه جمله که میکوبن تو صورتت؛
*بهم گیر نده حوصله ندارم*